Revison

Vår revision innebär en kvalitetssäkring av ditt företag. Lyrev vill vara en långsiktig samarbetspartner som alltid ska kunna erbjuda de resurser som behövs för alla situationer. Vi har en tradition av personligt engagemang och vi ser oss som en naturlig samtalspartner till ägarna. Vi har fått förtroendet att vara revisorer i en bred kundkrets i de flesta företagsformer där en stor del utgörs av små och medelstora ägarledda företag, stiftelser, föreningar och organisationer.

Revisionens nytta kan sammanfattas som:

  • Kvalitetssäkring av ditt företag gentemot omvärlden
  • Skapar förtroende
  • Trygghet för dig som företagare att redovisningen är korrekt
  • Ger en naturlig tillgång till en rådgivare som är insatt i och förstår just ditt företag