Lyrev – din långsiktiga samarbetspartner

Lyrev är både en revisionsbyrå och redovisningsbyrå. Välutbildade och motiverade medarbetare med lång branscherfarenhet som alltid strävar efter att hålla högsta servicegrad och tillgänglighet. En långsiktig samarbetspartner helt enkelt. Genom vårat engagemang skall vi alltid kunna erbjuda resurser för alla situationer. Vi arbetar med en bred kundkrets i de flesta företagsformer där en stor del utgörs av små och medelstora ägarledda företag, stiftelser, föreningar och organisationer.

Vi håller oss uppdaterade gällande digital teknik för redovisning och administration och jobbar med de system som är bäst anpassade för företagets behov.

Lyrev är ansluten till FAR – Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. Våra medarbetare är kvalitetsgodkända av FAR.

Samarbetspartners och nätverk

Vi samarbetar med skattejurister på Skattehuset i Göteborg, advokater och andra redovisningsbyråer/redovisningskonsulter i Västerås.

Lyrev är medlem i: