Lyrev – din långsiktiga samarbetspartner

Lyrev är både en revisionsbyrå och redovisningsbyrå med välutbildade och motiverade medarbetare med lång branscherfarenhet och som alltid strävar efter att hålla högsta servicegrad och tillgänglighet. Vi vill vara en långsiktig samarbetspartner som med personligt engagemang alltid skall kunna erbjuda de resurser som behövs för alla situationer. Vi arbetar med en bred kundkrets i de flesta företagsformer där en stor del utgörs av små och medelstora ägarledda företag, stiftelser, föreningar och organisationer.

Vi håller oss uppdaterade gällande ny digital teknik för redovisning och administration och jobbar i och med de system som är bäst anpassade för företagets behov.

Lyrev är ansluten till FAR – Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. Våra medarbetare är kvalitetsgodkända av FAR.

Samarbetspartners och nätverk

Vi samarbetar med skattejurister på Skattehuset i Göteborg, advokater och andra redovisningsbyråer/redovisningskonsulter i Västerås.

Lyrev är medlem i: