Redovisning

Lyrev är en lokal redovisningsbyrå i Västerås. Att ha väl fungerande rutiner för all redovisning i företaget är en grund för att uppnå bra resultat i verksamheten. Våra tjänster anpassar vi så att de möter ert behov på bästa och mest kostnadseffektiva sätt. Genom en personlig kontakt och ett enkelt sätt att kommunicera med vår redovisningskonsult kan vi tillsammans skapa effektiva rutiner. Lyrev kan erbjuda er den senaste tekniken och samarbete i digitala lösningar. Vi använder och arbetar med flera olika redovisningssystem på marknaden och beroende på företagets behov arbetar vi ute hos kund eller inom byrån.

Vi erbjuder redovisningstjänster inom bland annat:

  • Löpande redovisning och avstämning
  • Rapportering
  • Löneredovisning och kompletta lösningar av lönefunktionen
  • Skattedeklarationer
  • Bokslut och årsredovisning
  • Deklarationshjälp och skatterådgivning för företag och privatpersoner